Vaša izbira naročila ima trenutno: 0 izdelkov!
Center za mednarodno sodelovanje in razvoj

Slovenian Business Portal

Kot pooblaščeni partner Svetovne banke za informacije o Sloveniji je CMSR pripravil spletišče Slovenian Business Portal kot enotno vstopno točko za informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji.
Slovenian Business Portal sestavljata:

- elektronska knjiga Doing Business in Slovenia, ki predstavlja pravne pogoje poslovanja v Sloveniji v angleškem jeziku.
- aplikacija Virtual Fair, kjer lahko slovenska podjetja predstavijo svojo ponudbo.

Preberi več

Ekonomske analize

Ekonomska raziskovalna in analitična dejavnost CMSR je usmerjena predvsem v gospodarstva in trge posameznih držav, v njihovo zakonodajo, ki ureja gospodarske odnose s tujino in v poglabljanje bilateralnega sodelovanja teh držav s Slovenijo.

Po naročilu CMSR pripravi študije, analize ali raziskave o tujih trgih.
Analize posameznih gospodarstev in trgov vsebujejo pregled gospodarstva in gospodarskih gibanj, analizo tveganosti (rizičnosti) države, kot tudi prognoze gospodarskega razvoja posameznih držav.

Preberi več

Publicistika, pravne raziskave in analize

CMSR redno spremlja gospodarsko zakonodajo na za Slovenijo pomembnih trgih na področjih tujih investicij; ustanavljanja in poslovanja gospodarskih družb, bank; ureditve javnih nakupov in koncesij ter davčnega, deviznega in zunanjetrgovinskega režima. Sledimo vsem spremembam slovenske poslovne zakonodaje, ki je relevantna za tuje investitorje v Sloveniji.

O teh temah pripravljamo po naročilu domačih in tujih podjetij pravne raziskave in analize v slovenskem ali angleškem jeziku in imamo dolgoletno tradicijo izdajanja poslovne publicistike.

Preberi več

Mednarodno razvojno sodelovanje

Bilateralno uradno razvojno pomoč Republike Slovenije izvaja CMSR. Vlada Republike Slovenije je Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR), v skladu z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju RS s sklepom podelila javno pooblastilo za izvajanje dela tehnično - operativnega dela mednarodnega razvojnega sodelovanja.

CMSR izvaja bilateralno razvojno pomoč Republike Slovenije v skladu s “Pravilnikom Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj za izvajanje uradne razvojne pomoci.

Preberi več