Tehnična pomoč / technical assistance

Infrastrukturna pomoč / Infrastructural projects

Okoljsko prilagajanje / Environmental adaptation

Projects - Technical assistance

Macedonia

2016-16 Študija izvediljivosti za sisteme E-112 / Support of the Goverment to actualize existing plans and documentation to meet requirement as set in the EU Directives 2002/EC/22 and 2009/EC/136 PDF Realized
2022-1 Priprava in uvajanje digitalizacije v Državnem arhivu Republike Severne Makedonije / Preparation and implementation of digitization in the State Archives of the Republic of North Macedonia PDF In implementation

Bosnia and Herzegovina

2017-7 Sistem zaščite delavcev z nadzorom kakovosti zraka v rudniku Kakanj v BiH / System for the Protection of Workers with the Control of Air Quality PDF Realized
2017-15 Metodologija za ocenjevanje infrastrukture kakovosti za male hidroelektrarne (MHE) in druge obnovljive vire v BiH / Methodology for evaluating the quality infrastructure for small hydropower plants and other renewable sources in Bosnia and Herzegovina PDF Realized
2017-17 Metodologija za evalvacijo infrastrukture za zagotavljanje kvalitete za fotovoltaične obnovljive energijske tehnologija v BiH / Methodology for evaluating infrastructure for quality assurance for photovoltaic renewable energy technologies in Bosnia and Herzegovina PDF Realized
2017-18 Metodologija za evalvacijo infrastrukture za zagotavljanje za vetrne obnovljive energijske tehnologije v Bosni in Hercegovini / Methodology for evaluating infrastructure for providing for wind renewable energy technologies in Bosnia and Herzegovina PDF Realized

Kenya

2020-9 Opremljanje bolnišnic v Keniji / Equipping hospitals in Kenya PDF Realized

Albania

2020-10 Postavitev modularne šole v Albaniji / Establishment of modular school in Albania PDF Realized