Ekonomske analize in raziskave

Osnovni namen oddelka ekonomskih raziskav je pospeševati mednarodno menjavo in internacionalizacijo slovenskih podjetij. CMSR ima dolgoletne izkušnje na področju priprave različnih vrst ekonomskih analiz in raziskav ter v Sloveniji in regiji najdaljšo tradicijo ocenjevanja državnih tveganj (angl. country risk), pri čemer uporabljamo lastno metodologijo.

 

OCENJEVANJE DRŽAVNEGA TVEGANJA

 

Osnovna dejavnost oddelka ekonomskih raziskav je izdelava srednje- in kratkoročnih ocen državnega tveganja (angl. country risk) po lastni metodologiji, ki je primerljiva z metodologijami svetovnih bonitetnih hiš. Dobro poznavanje tveganj v mednarodnem poslovanju je predpogoj za prodor in nastop podjetij na tujih trgih, pri čemer je ocena državnega tveganja tista ključna analiza, ki združuje vse potrebne informacije. Ocenjevanje državnega tveganja je pomembna faza procesa ocenjevanja in izbire izvoznih oziroma naložbenih destinacij. CMSR-jeva metodologija ocenjevanja državnega tveganja je bila izdelana leta 1986, do danes pa večkrat pregledana ter posodobljena in dopolnjena, da lahko odraža spremembe na mednarodnih finančnih trgih. CMSR državno tveganje ocenjuje s političnega, ekonomskega in finančnega vidika. Teža posameznega vidika se razlikuje glede na to, ali gre za kratko- ali srednjeročno oceno državnega tveganja. CMSR-jeve ocene državnega tveganja SID banka uporablja pri oblikovanju politike o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov.

 

DRUGE VRSTE ANALIZ

Poleg ocen državnega tveganja CMSR pripravlja tudi različne vrste drugih analiz, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskih podjetij in so prilagojene potrebam naročnika. To so sektorske analize, strategije možnosti poglobitve gospodarskega sodelovanja z izbrano državo ali skupino držav, strategije vstopa na nov trg, identifikacija potencialnih novih trgov, tržne raziskave, izvozni načrti, študije izvedljivosti, ekonomske analize za izbor lokacij za odprtje veleposlaništev Republike Slovenije ali gospodarskih predstavništev v tujini in drugo.