Invitation for submission of development project proposals

The Centre for International Cooperation and Development (CMSR) as the implementor of a part of the Slovenian bilateral international development cooperation is inviting you to submit development project proposals for co-financing from the resources of the Government of the Republic of Slovenia.

The aim of the invitation is to co-finance projects that contribute to the eradication of poverty, reduction of inequality and sustainable development in partner countries and are submitted by public entities.

The conditions for co-financing projects of international development cooperation are:

– The recipient being a public entity;

– Compliance of the project with the resolution, strategic documents and substantive starting points of international development cooperation of the Republic of Slovenia;

– Contributing to the eradication of poverty, the reduction of inequalities or the promotion of sustainable development in a partner country or region as fundamental objectives of international development cooperation;

– Compliance of the project with the demonstrated needs of the partner country;

– Compliance with the obligations under the contract for the co-financing of projects of international development cooperation concluded by the recipient with CMSR (if any contracts were concluded);

– That the project does not contribute to the increased use of fossil fuels.

Project proposals have to be prepared using the Project Proposal Form. The selection procedure and evaluation of the projects will be carried out according to the Manual for the Implementation of the International Development Cooperation Projects.

Project proposals have to be submitted in English (one copy signed and scanned in pdf and one copy in MS-Word format, along with accompanying documents) to info@cmsr.si.

CMSR is accepting the project proposals on a continuous basis with the first deadline on 15 August 2022.

For more details contact us at the email address mojca.kopse@cmsr.si or on telephone +386 1 235 07 80.

Mednarodno razvojno sodelovanje

CMSR izvaja del bilateralnega mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. V skladu z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS je CMSR izvajalec tehnično - operativnega dela mednarodnega razvojnega sodelovanja RS.

Ekonomske analize in raziskave

Osnovni namen oddelka ekonomskih raziskav je pospeševati mednarodno menjavo in internacionalizacijo slovenskih podjetij. CMSR ima dolgoletne izkušnje na področju priprave različnih vrst ekonomskih analiz in raziskav ter v Sloveniji in regiji najdaljšo tradicijo ocenjevanja državnih tveganj (angl. country risk), pri čemer uporabljamo lastno metodologijo.

Slovenian Business Portal

Kot pooblaščeni partner Svetovne banke za informacije o Sloveniji je CMSR pripravil spletišče Slovenian Business Portal kot enotno vstopno točko za informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji.

Publicistika, pravne raziskave in analize

CMSR redno spremlja gospodarsko zakonodajo na za Slovenijo pomembnih trgih na področjih tujih investicij; ustanavljanja in poslovanja gospodarskih družb, bank; ureditve javnih nakupov in koncesij ter davčnega, deviznega in zunanjetrgovinskega režima. Sledimo vsem spremembam slovenske poslovne zakonodaje, ki je relevantna za tuje investitorje v Sloveniji.