Publicistika, pravne raziskave in analize

CMSR ima dolgoletno tradicijo izdajanja poslovne publicistike v slovenskem in angleškem jeziku.

Revija Mednarodno poslovno pravo zagotavlja praktično uporabne informacije o spremembah gospodarske zakonodaje, pogojih poslovanja in priložnostih na tujih trgih. Več

Publikacija Doing Business in Slovenia daje na enem mestu pregled celotnega gospodarskega in poslovnega okolja v Sloveniji. Več

Za slovenska in tuja podjetja pripravljamo pravne analize in analize pogojev poslovanja na tujih trgih in v Sloveniji. Več

Doing Business in Slovenia

Poslovni priročnik pregledno in razumljivo predstavlja celotno gospodarsko pravno ureditev in pogoje poslovanja v Sloveniji. Razdeljen je na dvanajst poglavij in več kot dvesto podpoglavij, ki vas na praktično uporaben način seznanjajo z izvozno-uvoznim režimom in tujimi vlaganji, trgom vrednostnih papirjev, javnimi nakupi in koncesijami, ustanavljanjem podjetij in podružnic, delovno zakonodajo, davčnim režimom in računovodskimi zahtevami ter drugimi pogoji poslovanja v Sloveniji. Predstavljeno je tudi slovensko gospodarstvo ter dodan seznam relevantnih zakonov in koristnih naslovov. 120 strani; v angleškem jeziku.

Cena: 56 € (+ 5% DDV)

 

Kazalo

Naročilnica

Pravne analize in analize pogojev poslovanja

Po naročilu za domača in tuja podjetja pripravljamo analize pravnega in poslovnega okolja na izbranem trgu ali na izbranem področju poslovanja.

Redno spremljamo gospodarsko zakonodajo in pogoje poslovanja na tujih trgih.

Pravne analize: devizni in zunanjetrgovinski režim, tuje investicije, trg vrednostnih papirjev, ustanavljanje in poslovanja gospodarskih družb, javni nakupi in koncesije, zaposlovanje tujcev, davčni režim in druga specifična vprašanja poslovanja s tujino.

Analize poslovnega okolja: pravna ureditev izbrane panoge ali sektorja, dovoljenja in omejitve, ovire na trgu, poslovno okolje na izbranem tujem trgu v praksi, primerjalne analize izbranih trgov in druga specifična vprašanja poslovanja s tujino.

Sledimo vsem spremembam slovenske poslovne zakonodaje, ki so pomembne za poslovanje s tujino, ter jih interpretiramo z aplikativnega vidika v praksi.

Kontakt: vladosa.milenkovic(at)cmsr.si

 

Slovenian Business Portal

Slovenian Business Portal je enotna vstopna točka za informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji.

Sestavljata ga:

  • elektronska knjiga Doing Business in Slovenia, poslovni priročnik, ki pregledno predstavlja pogoje poslovanja v Sloveniji,
  • aplikacija Virtual Fair, kjer lahko slovenska podjetja predstavijo svojo ponudbo tujim partnerjem.

Slovenian Business Portal je pripravil CMSR kot pooblaščeni partner Svetovne banke za Slovenijo.